SITLiD
Jest to stary błąd, na tym utrzymanie lasu zasadzać, żeby żadnego drzewa nie tykać.
Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy, psuć się musi. Drzewo przestarzałe staje się niezdatnym i próżno miejsce zalega: trzeba go więc w czasie doskonałej jego pory wycinać, ale w tym wycinaniu tak poczynać roztropnie, żeby aktualna korzyść dalszej nie przeszkadzała. Ignacy Krasicki (1735-1801).
O nas PDF Drukuj Email
Wpisał Michał Piwosz   
Sobota, 07. Czerwiec 2008 09:44
logo sitlid.gif
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, w skrócie SITLiD, jest organizacją promującą rozwój nowoczesnego leśnictwa, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzacją wśród społeczeństwa wiedzy o leśnictwie, wykorzystaniu drewna oraz ochronie środowiska. Organizujemy szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady, zajmujemy się także działalnością wydawniczą.
Oddział SITLiD w Gdańsku liczy prawie pięciuset członków, którzy rekrutują się spośród pracowników Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  oraz przemysłu drzewnego.
Skład Zarządu Kadencji 2014-2018:
1. Janusz Mikoś - Przewodniczący
2. Sławomir Kuliński - Z-ca Przewodniczącego
3. Bronisław Szneider - Z-ca Przewodniczącego
4. Joanna Hoppe - Kowalska - Sekretarz
5. Marcin Naderza - Skarbnik
6. Marek Zeman
7. Elżbieta Gostkowska
8. Maciej Piankowski
9. Maciej Kostka
10. Joanna Witkowska
11. Koryna Korolewicz - Knut
12. Mariusz Kaliszewski
13. Roman Tomczak
14. Piotr Kurek
15. Tomasz Marciniak
16. Wiesław Lubiewski
17. Zdzisław Nosewicz
18. Roman Wasilewski
LAST_UPDATED2