A może klaster drzewny?

W dniu 6 stycznia 2009 w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy odbyła się konferencja zatytuowana „Klaster sposobem na rozwój branży drzewnej Województwa Pomorskiego”.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był Zarząd Gdańskiego Oddziału SITLiD. Do udziału zaproszeni zostali leśnicy oraz przedstawiciele przmysłu drzewnego z naszego regionu. W sumie w Kolbudach pojawiło się ponad trzydzieści osób, musimy jednak stwierdzić, że jako Zarząd liczyliśmy na większe zainteresowanie ze strony drzewiarzy. P1030171.JPG
Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziału Pan Jan Szramka dziękując wszystkim za przybycie i wyrażając nadzieję, że temat klastrów zainteresuje uczestników.
Pierwszym prelegentem był  dr Tomasz Brodzicki z Wydziału Ekonomicznego Uniwesytetu Gdańskiego. W swoim wystąpieniu zapoznał nas z pojęciem klastra, możliwościami jakie daje zawiązanie takiej struktury. Wszystko ilustrowane było licznymi ciekawymi przykładami działających klastrów z kraju i zagranicy. Dr Brodzicki podkreslił, że branża drzewna Województwa Pomorskiego, ze względu na koncentrację oraz wagę dla gospodrarki regionu, znajduje się wśród mających największy potencjał dla działania inicjatywy tego typu. Ze zdaniem tym zgodziła się również Pani Małgorzata Wnorowska ? Redaktor Naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego, która także zajmowała się omawianym zagadnieniem.
Kolejny referat został wygłoszony przez dr Stanisława Szultkę z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Przedstawiał on możliwości uzyskania dofinansowania dla tworzenia i działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Trzeba przyznać, że dyskusja, jaka miała następnie miejsce, była dość burzliwa. Wymieniono wiele korzyści, jakie mogłaby przynieść taka inicjatywa, zauważono jednak także przeszkody, stojące na drodze do jej powołania. P1030185.JPG
Tę wymianę zdań jak i całą konferencję należy jednak uznać za owocną, ponieważ oprócz zdobycia przez uczestników nowej wiedzy na temat klastrów, większość będących na sali przedstawicieli przemysłu drzewnego wyraziła chęć podjęcia współpracy i rozważenia możliwości zawiazania klastra branży drzewnej na pomorzu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w klastrze drzewnym prosimy o kontakt poprzez nasz e-mail.