Regaty leśników 2009

Nowoczesna energetyka a leśnictwo

 

W dniu 18 czerwca 2009 nad jeziorem Żarnowieckim, na terenie nadleśnictwa Wejherowo odbyło się posiedzenie Zarządu Gdańskiego Oddziału SITLiD poświęcone zagadnieniom nowoczesnej energetyki oraz jej relacji z gospodarką leśną. W spotkaniu wzięli także udział: Z-ca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Pan Andrzej Gajowniczek, liczni Nadleśniczowie oraz przedstawiciele nadleśnictwi przemysłu drzewnego. Nie zabrakło oczywiście niezawodnego Koła Seniorów. Continue reading →

Spotkanie leśników gdańskich z wiceministrem środowiska Januszem Zaleskim

W dniu 27 marca 2009 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Janusza Zaleskiego z leśnikami gdańskimi. Orgnizatorem tego wydarzenia był Zarząd Gdańskiego Oddziału SITLiD. Szczelnie wypełniona sala przekonała nas, że zaproszenie tego właśnie prelegenta było dobrym wyborem.

Temat przewodni brzmiał: Las w świetle ustaleń „XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie zmina klimatu” i o tym właśnie traktowało wystąpienie jakim minister  Zaleski rozpoczął spotkanie. Mówił o przbiegu poznańskiego szcytu klimatycznego, o roli, jaką przeznaczono lasom w handlu emisjami dwutlenku węgla i o tym , że perspektywa włączenia lasów do tego systemu to najwcześniej rok 2020.

Po tym referacie przyszła kolej na pytania od uczestników. Zajęto się więc sprawami związanymi z bliższą przyszłością Lasów Państwowych, a także zagadnieniami najbardziej gorącymi obecnie. Jednym z nich jest ostatnia nowelizacja prawa ochrony przyrody oraz jej rygorystyczne regulacje dotyczące gospodarki leśnej. Tu nestety Pan Minister nie rozwiał naszych obaw i pozostaje leśnikom tylko mieć nadzieję na rychłą kolejną nowelizację, która zniesie twzbudzające liczne kontrowersje sformułowania. Następną sprawą, o którą pytali uczestnicy był system sprzedaży drewna w Lasach Państwowych. Według Szanownego Gościa być może łatwiej niż reformować ten istniejący, byłoby zbudować od podstaw nowy system oparty przedewszystkim na elastyczności.

Odpowiadając na pytanie o wizję rozowju Lasów Pańswtowych Janusz Zaleski zwrócił uwagę na fakt, że społeczeństwo chce mieć coraz większy wpływ na ich kształt, a my leśnicy mamy obowiązek wysłuchać zdań głoszonych przez różne grupy, niezależnie od ich poglądów. Tylko szeroka dyskusja oraz kompromis wypracowany na jej podstawie może być fundamentem konstruktywnych rozwiązań, które pozwolą na dalsze skuteczne wypełnianie przez lasy wszystkich swoich funkcji.

Szersze sprawozdanie także na stronie: http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/spotkanie-lesnikow-gdanskich-z-wiceministrem-srodowiska

A może klaster drzewny?

W dniu 6 stycznia 2009 w siedzibie Nadleśnictwa Kolbudy odbyła się konferencja zatytuowana „Klaster sposobem na rozwój branży drzewnej Województwa Pomorskiego”.

Pomysłodawcą i organizatorem spotkania był Zarząd Gdańskiego Oddziału SITLiD. Do udziału zaproszeni zostali leśnicy oraz przedstawiciele przmysłu drzewnego z naszego regionu. W sumie w Kolbudach pojawiło się ponad trzydzieści osób, musimy jednak stwierdzić, że jako Zarząd liczyliśmy na większe zainteresowanie ze strony drzewiarzy. P1030171.JPG
Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu Oddziału Pan Jan Szramka dziękując wszystkim za przybycie i wyrażając nadzieję, że temat klastrów zainteresuje uczestników.
Pierwszym prelegentem był  dr Tomasz Brodzicki z Wydziału Ekonomicznego Uniwesytetu Gdańskiego. W swoim wystąpieniu zapoznał nas z pojęciem klastra, możliwościami jakie daje zawiązanie takiej struktury. Wszystko ilustrowane było licznymi ciekawymi przykładami działających klastrów z kraju i zagranicy. Dr Brodzicki podkreslił, że branża drzewna Województwa Pomorskiego, ze względu na koncentrację oraz wagę dla gospodrarki regionu, znajduje się wśród mających największy potencjał dla działania inicjatywy tego typu. Ze zdaniem tym zgodziła się również Pani Małgorzata Wnorowska ? Redaktor Naczelna Gazety Przemysłu Drzewnego, która także zajmowała się omawianym zagadnieniem.
Kolejny referat został wygłoszony przez dr Stanisława Szultkę z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. Przedstawiał on możliwości uzyskania dofinansowania dla tworzenia i działalności klastrów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Trzeba przyznać, że dyskusja, jaka miała następnie miejsce, była dość burzliwa. Wymieniono wiele korzyści, jakie mogłaby przynieść taka inicjatywa, zauważono jednak także przeszkody, stojące na drodze do jej powołania. P1030185.JPG
Tę wymianę zdań jak i całą konferencję należy jednak uznać za owocną, ponieważ oprócz zdobycia przez uczestników nowej wiedzy na temat klastrów, większość będących na sali przedstawicieli przemysłu drzewnego wyraziła chęć podjęcia współpracy i rozważenia możliwości zawiazania klastra branży drzewnej na pomorzu.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w klastrze drzewnym prosimy o kontakt poprzez nasz e-mail.

Odsłonięcie obelisku upamiętniającego Ireneusza Sułkowskiego

W dniu 17 listopada 2008 przy drodze wiodącej z Miechucina do Mirachowa, w lasach Nadleśnictwa Kartuzy odsłonięto obelisk upamiętniający Ireneusza Sułkowskiego – leśnika, myśliwego, przyrodnika.
Urodzony w 1934 roku na ziemi Sieradzkiej, w kaszubskie strony przybył w roku 1948 i z tymi lasami związał się na resztę życia.
Po ukończeniu studiów w 1957 roku Ireneusz Sułkowski rozpoczął pracę w Nadleśnictwie Ośno jako adiunkt. Następnie przez 40 lat pracy zawodowej zajmował szereg stanowisk m.in.: nadleśniczego w Nadleśnictwie Cewice, inspektora obwodowego, Zastępcy Dyrektora OZLP w Gdańsku, naczelnika Wydziału Urządzania Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
Continue reading →