Międzynarodowa Konferencja Naukowa „LAS I ZWIERZYNA”

W dniu 12 maja 2015r. w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingów w Wejherowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „LAS i Zwierzyna” pod patronatem Dyrektora RDLP w Gdańsku Jana Szramki. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku, Zarządem Oddziału PTL w Gdańsku oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Spotkanie rozpoczęto od powitania przybyłych gości oraz uczestników spotkania, którego dokonał przewodniczący ZO Janusz Mikoś. Konferencję swą obecnością zaszczycili miedzy innymi: Posłowie Sejmu RP Jerzy Budnik oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, Senator RP Stanisław Gorczyca, Adam Mohr Stowarzyszenie Matecznik, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku Hanna Dzikowska, Dyrektor BULiGL w Gdyni Arkadiusz Kukliński, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDAiK z Bydgoszczy – Wojciech Rębacz, przedstawiciel RDLP w Toruniu – Piotr Beszterda, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wejherowie Michał Machnikowski, przedstawiciele Kół Łowieckich, leśnicy z całej RDLP w Gdańsku, redaktorzy z prasy leśnej oraz lokalna telewizja.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor RDLP w Gdańsku Jan Szramka wprowadzając obecnych w temat konferencji.

Podpis zdjęcia

Celem spotkania było omówienie problemu liczebności zwierzyny leśnej i jej konsekwencji dla lasu. Przy zwiększonym stanie populacji zwierzyny płowej problemem staje się wyprowadzenie prawidłowych odnowień naturalnych jak i sztucznych, które muszą być grodzone. Ponadto dynamika wzrostu populacji sarny, jelenia i dzika ma swoje odzwierciedlenie w szkodach leśnych i rolnych. Nadmierna liczebność zwierzyny prowadzi również do konfliktów różnych grup społecznych: myśliwych, leśników, rolników oraz urzędników.

Doświadczenia z Austrii przedstawił Bruno Hespeler, który przybliżył uczestnikom spotkania temat m. in.: „Inwentaryzacji i dynamiki populacji sarny i jelenia – skutki dla lasu”. W związku z tym, że prelekcja była w języku niemieckim, tłumaczenia dokonywał Hubert Krych.

Kolejnym prelegentem był leśnik, pracownik bawarskiej administracji lasów – Hubert Krych, który omówił: „Łowiectwo w Bawarii i sposób rozwiązywania problemów nadmiernej presji jeleniowatych na odnowienia”.

O „wpływie drapieżników na populacje zwierząt” można było się dowiedzieć z prezentacji prof. dr hab. Henryka Okarmy (Dyrektor Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie).

Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo dr inż. Janusz Mikoś oraz  Główny Specjalista ds. Łowiectwa w RDLP w Gdańsku Roman Wasilewski przedstawili temat: „Dynamiki liczebności jeleniowatych i problem szkód łowieckich w lasach na przykładzie RDLP w Gdańsku”.

Po wygłoszonych referatach przyszedł czas na dyskusję. Z sali płynęły liczne pytania i wyczerpujące odpowiedzi.

tekst i zdjęcia: Katarzyna Schultka

relacja fotograficzna