Noworoczne spotkanie ZO SITLiD – 22.01.2018r.

Tegoroczne noworoczne spotkanie ZO SITLiD z gościnnym udziałem Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego odbyło się w dniu 22.01.2018r. w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Podczas spotkania Przewodniczący ZO przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017. Omówił między innymi:

  • Imprezy integracyjne i sportowe:

– IV zawody w wędkarstwie morskim leśników – 02.06.2017r.;

– Regaty Leśników w Gołuniu – 09.09.2017r.;

– Zawody strzeleckie leśników w Bietowie – 20.09.2017r.;

– Turniej siatkarski – planowany na I kwartał 2018r.;

– Spotkanie Andrzejkowe w Marszewie połączone z prezentacją II etapu rozbudowy LOB – 01.12.2017r.;

– Bal Leśnika 2017r.

  • Akcje charytatywne:

– Wspólna akcja z Fundacją „z pompą” i Nadleśnictwem  Kartuzy „Onkobój” – finał 02.09.2017r.;

– Wspieranie Akcji R. Koperskiego i Nadleśnictwa Lubichowo zapewniania dzieciom z Syberii wypoczynku w Polsce;

  • Imprezy organizowane przez koła, dofinansowywane przez ZO SITLiD w kwocie 2 000zł;
  • Dofinansowanie zespołu sygnalistów „Jantar”;
  • Spotkania, seminaria, konferencje:

– Seminarium zorganizowane wspólnie z Komisją Łowiecką PTL „Wilk gatunek na styku ochrony przyrody i łowiectwa”;

– Spotkanie noworoczne ZO SITLid z udziałem zaproszonych gości  i przewodniczących kół w Ostrzycach;

– Spotkanie pod egidą SITLiD, byłych dyrektorów, nadleśniczych i naczelników z dyrektorem RDLP w Czarnym;

– Spotkania w ramach FSNT NOT;

– Wyjazd szkoleniowy do Finlandii na zaproszenie firmy „Ponsse” w dniach 14-21.05.2017r.;

  • Modernizacja strony internetowej SITLiD;
  • Działalność gospodarczna:

– Działalność strzelnicy w Bietowie;

– Wydawnictwa;

– Działalność zespołu rzeczoznawców.

Liczba członków stowarzyszenia – stan na 31.12.2017r. to łącznie 482 osoby, w tym: w Kołach zakładowych przy N-ctwie Elbląg -16, Kolbudy -19, Gdańsk -35, Kaliska -37, Lipusz – 27, Strzebielino – 15, Cewice -29, Starogard -46, Kwidzyn – 20, Lubichowo -32, Choczewo -21, Kościerzyna -30, Wejherowo -35, Lębork -26, Kartuzy – 22, RDLP – 23, BULiGL – 8, Koło Seniorów -32, Koło ZUL -5, Koło Drzewiarzy – 4.

Szczegółowe omówienie przychodów, kosztów oraz wyniku finansowego za 2017r. oraz plan pracy ZO SITLiD na 2018r.

Zdjęcia: Kol. Maciej Piankowski