O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, w skrócie SITLiD, jest organizacją promującą rozwój nowoczesnego leśnictwa, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzacją wśród społeczeństwa wiedzy o leśnictwie, wykorzystaniu drewna oraz ochronie środowiska. Organizujemy szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady, zajmujemy się także działalnością wydawniczą.

Oddział SITLiD w Gdańsku liczy prawie pięciuset członków, którzy rekrutują się spośród pracowników Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  oraz przemysłu drzewnego.

Skład Zarządu Kadencji 2018-2022:

Janusz Mikoś

Janusz Mikoś

Przewodniczący

Marcin Naderza

Marcin Naderza

Wiceprzewodniczący

Sławomir Kuliński

Sławomir Kuliński

Wiceprzewodniczący

Joanna Hoppe - Kowalska

Joanna Hoppe - Kowalska

Sekretarz

Jarosław Pawlikowski

Jarosław Pawlikowski

Skarbnik

Członkowie:

 • Jacek Szulc
 • Zdzisław Nosewicz
 • Roman Tomczak
 • Joanna Witkowska
 • Koryna Korolewicz – Knut
 • Wojciech Bajerowski
 • Marek Zeman
 • Adam Dominiecki
 • Arkadiusz Kaczmarczyk
 • Michał Wudarczyk
 • Andrzej Przewłocki
 • Marek Kowalewski
 • Piotr Adrych
 • Stanisław Szyc
 • Maciej Robert

Delegaci na Zjazd Krajowy:

 • Janusz Mikoś
 • Sławomir Kuliński
 • Mariusz Kaliszewski
 • Marcin Naderza
Członkowie zarządu