Seminarium szkoleniowe pt.: „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny”

W dniu 5 lutego 2016r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku i Komisją Łowiecką PTL. Przedmiotowe seminarium miało na celu zapoznanie uczestników z wykonywanymi w Lasach Państwowych nowymi metodami inwentaryzowania zwierzyny w łowieckich rejonach hodowlanych, realizowanymi na potrzeby opracowania nowych wieloletnich łowieckich planów hodowlanych.
Podczas spotkania zostały wygłoszone trzy referaty szkoleniowe tj.:
1. „Liczenie zwierzyny tyralierą (tzw. metoda pędzeń próbnych)” – prelegenci: prof. Maciej Skorupski i prof. Robert Kamieniarz z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
2. „Fotolotnicza metoda inwentaryzacji populacji ssaków dziko żyjących” – prelegent: prof. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Polskiej Akademii Nauk,
3. „Monitoring szkód łowieckich w odnowieniach i zalesieniach jako alternatywa inwentaryzacji zwierzyny” – prelegenci: Naczelnik Krzysztof Rostek – Wydział Gospodarki Leśnej DGLP i Nadleśniczy Janusz Mikoś – Nadleśnictwo Wejherowo.
Celem szkolenia było przedstawienie założeń i metodyki nowych metod inwentaryzacji zwierzyny, ze szczególnym uwzględnieniem zasad organizowania i przeprowadzenia w terenie oraz obróbki statystycznej danych otrzymanych z inwentaryzacji metodą liczenia zwierzyny tyralierą.
Poniżej relacja fotograficzna.
zdjęcia: Robert Schultka
otwarcie seminarium - Dyrektor RDLP w Gdansku - A.Kwiatkowski.jpg
Rozpoczęcie seminarium – Dyrektor RDLP w Gdańsku – Adam Kwiatkowski
uczestnicy seminarium.jpg
Uczestnicy seminarium
prof. M. Skorupski i prof. R. Kamieniarz.jpg

Prelegenci: Prof. Maciej Skorupski i Prof. Robert Kamieniarz

prof. H. Okarma.jpg
Prelegent: Prof. Henryk Okarma
Nadleśniczy J. Mikoś.jpg
Prelegent: Dr inż. Janusz Mikoś – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo