Seminarium szkoleniowe pt.: „Wilk gatunek na styku przyrody i łowiectwa”

W dniu 9 czerwca 2017r. w siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: „Wilk gatunek na styku przyrody i łowiectwa”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Gdańsku i Komisją Łowiectwa Polskiego Towarzystwa Leśnego. Celem przedmiotowego seminarium było zapoznanie uczestników szkolenia z poglądami i ocenami dotyczącymi wpływu wilków na populację dzikich kopytnych oraz związanego z tym właściwego zarządzania populacjami zwierząt łownych.

Program seminarium obejmował referaty szkoleniowe dotyczące tematów tj.:

  1. „Wilk gatunek chroniony” – prelegent: Paweł Stępniewski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku.
  2. „Wpływ wilka na populację zwierząt łownych” – prelegent: prof. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
  3. „Wilki na Pomorzu Środkowym” – prelegent: Stanisław Jachowski, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Bioróżnorodności „Matecznik”.
  4. „Jak wilki rekolonizują lasy Pomorza: rozmieszczenie, ekologia (w tym dieta) gatunku” – prelegent: Sabina Nowak, Prezes Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.
  5. „Struktura genetyczna populacji wilka na Pomorzu, narzędzia genetyczne w ocenie liczebności oraz innej aktywności wilków” – prelegent: Robert Mysłajek, Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. „Rola myśliwych w zarządzaniu populacją wilka” – prelegent: prof. Henryk Okarma, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Podczas seminarium mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych referatów i dyskusji.

Zdjęcia: Agnieszka Dudko