Spotkanie konsultacyjne z byłymi pracownikami LP

W piękną słoneczną pogodę w dniu 27 marca 2017r. w Kwaterze Łowieckiej Czarne (Nadleśnictwo Lubichowo) odbyło się spotkanie konsultacyjne z udziałem Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego i byłymi pracownikami kierownictwa RDLP i jednostek LP będących na emeryturze. Spotkanie miało na celu zachęcić byłych pracowników do aktywnego włączenia się w ramach Zespołu Konsultacyjnego w pracę na rzecz naszej leśnej społeczności. Uczestnicy spotkania mieli możliwość dyskusji na różne nurtujące ich tematy.

Powitanie uczestników spotkania przez Dyrektora RDLP w Gdańsku, Przewodniczącego ZO oraz Nadleśniczego N-ctwa Lubichowo

Powitanie uczestników spotkania przez Dyrektora RDLP w Gdańsku, Przewodniczącego ZO oraz Nadleśniczego N-ctwa Lubichowo

uczestnicy.JPG

Uczestnicy spotkania

uczestnicy 2.JPG

Uczestnicy spotkania

Następnie Przewodniczący ZO Janusz Mikoś przedstawił plany działalności Stowarzyszenia na rok bieżący, a przedstawiciele Koła Zakładowego Emerytów omówili planowane przedsięwzięcia. Po części kameralnej uczestnicy spotkania pospacerowali w kierunku pobliskiego jeziora. Nie zabrakło również tradycyjnej „Marzanny”.

spacer 1.JPG

Spacer nad jezioro

uczestnicy spotkania.JPG

Wspólne zdjęcie nad jeziorem

Marzanna.JPG

„Marzanna”

Na zakończenie odbyło się krótkie posiedzenie ZO SITLiD poświęcone sprawom bieżącym.

 Zdjęcia: Kol. Maciej Piankowski – N-ctwo Kościerzyna