Spotkanie leśników gdańskich z wiceministrem środowiska Januszem Zaleskim

W dniu 27 marca 2009 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbyło się spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Janusza Zaleskiego z leśnikami gdańskimi. Orgnizatorem tego wydarzenia był Zarząd Gdańskiego Oddziału SITLiD. Szczelnie wypełniona sala przekonała nas, że zaproszenie tego właśnie prelegenta było dobrym wyborem.

Temat przewodni brzmiał: Las w świetle ustaleń „XIV Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie zmina klimatu” i o tym właśnie traktowało wystąpienie jakim minister  Zaleski rozpoczął spotkanie. Mówił o przbiegu poznańskiego szcytu klimatycznego, o roli, jaką przeznaczono lasom w handlu emisjami dwutlenku węgla i o tym , że perspektywa włączenia lasów do tego systemu to najwcześniej rok 2020.

Po tym referacie przyszła kolej na pytania od uczestników. Zajęto się więc sprawami związanymi z bliższą przyszłością Lasów Państwowych, a także zagadnieniami najbardziej gorącymi obecnie. Jednym z nich jest ostatnia nowelizacja prawa ochrony przyrody oraz jej rygorystyczne regulacje dotyczące gospodarki leśnej. Tu nestety Pan Minister nie rozwiał naszych obaw i pozostaje leśnikom tylko mieć nadzieję na rychłą kolejną nowelizację, która zniesie twzbudzające liczne kontrowersje sformułowania. Następną sprawą, o którą pytali uczestnicy był system sprzedaży drewna w Lasach Państwowych. Według Szanownego Gościa być może łatwiej niż reformować ten istniejący, byłoby zbudować od podstaw nowy system oparty przedewszystkim na elastyczności.

Odpowiadając na pytanie o wizję rozowju Lasów Pańswtowych Janusz Zaleski zwrócił uwagę na fakt, że społeczeństwo chce mieć coraz większy wpływ na ich kształt, a my leśnicy mamy obowiązek wysłuchać zdań głoszonych przez różne grupy, niezależnie od ich poglądów. Tylko szeroka dyskusja oraz kompromis wypracowany na jej podstawie może być fundamentem konstruktywnych rozwiązań, które pozwolą na dalsze skuteczne wypełnianie przez lasy wszystkich swoich funkcji.

Szersze sprawozdanie także na stronie: http://www.gdansk.lasy.gov.pl/centrum/aktualnosci/spotkanie-lesnikow-gdanskich-z-wiceministrem-srodowiska