SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU TECHNICZNEGO DO REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W WARSZAWIE w dniach 14-17 listopada 2011 roku

W dniach 14-17.11.2011 r. został zorganizowany wyjazd techniczny do RDLP w Warszawie, którego organizatorem był Oddział SITLID w Gdańsku we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Gdańsku. Program przewidywał szeroki zakres tematyczny taki jak: wykorzystanie odnowień naturalnych sosny na powierzchniach otwartych i pod okapem drzewostanu, przebudowa drzewostanów, odnowienia podokapowe dębu i mała retencja.
Wyjazd rozpoczął się w dn. 14.11.2011 r. zbiórką uczestników przy siedzibie RDLP w Gdańsku. Po zapakowaniu bagaży i zajęciu miejsc w autokarze usłyszeliśmy kilka słów od prezesa Oddziału SITLID na temat czekających na nas atrakcji tego wyjazdu. Następnie po godz. 7.00 ruszyliśmy do Nadleśnictwa Płońsk.
Po kilku postojach ok. godz. 13.00 dotarliśmy do celu naszej podróży, gdzie przyjął nas Nadleśniczy Tomasz Jóźwiak wraz z panem Krzysztofem Rostkiem ? Naczelnikiem Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu RDLP w Warszawie. Po uroczystym przywitaniu Nadleśniczy pokrótce scharakteryzował Nadleśnictwo Płońsk.
Wszystkich uczestników zaskoczyło bardzo duże rozdrobnienie kompleksów leśnych i mała powierzchnia nadleśnictwa. Następnie przeszliśmy do podziwiania świerkowego wyłączonego drzewostanu nasiennego oraz znajdujących się w jego otulinie drzewostanów zachowawczych.
Nadleśniczy Jóźwiak przedstawił nam problemy gospodarowania w drzewostanie wyłączonym, główne aspekty ochrony przed kornikiem oraz sposoby zapobiegania gradacji korników. Po wymianie spostrzeżeń dotyczących prowadzenia ochrony świerczyn, przyszedł czas wyjazdu do Wyszkowa, gdzie zostaliśmy zakwaterowani.
Kolejny dzień rozpoczął się od śniadania, na którym przywitał nas gospodarz – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków Waldemar Żmijewski. Spotkanie rozpoczął od przedstawienia charakterystyki warunków przyrodniczych i gospodarczych nadleśnictwa i RDLP w Warszawie. Po prezentacji udaliśmy się do lasu, gdzie zaprezentowano nam powierzchnię, na której 30 lat temu w drzewostanie sosnowym wprowadzono podszyt dębowy. Dzięki działaniom leśników polegającym na zmianie sposobu zagospodarowania rębnego, a także odpowiedniej pielęgnacji dębu okazało się, że dąb sadzony jako podszyt z biegiem czasu utworzył II piętro drzewostanu. W czasie prowadzenia rębni usunięto sosnę odsłaniając jednocześnie wartościowe fragmenty II pietra. Dziś na powierzchni znajdują się dęby, które może nie osiągnęły zadziwiającej jakości technicznej, ale w morzu sosny są cennym oczkiem. Następnie przejechaliśmy na kolejną pozycję, gdzie pokazano nam odnowienie naturalne sosny na powierzchniach zrębowych zagospodarowanych rębnią zupełną. Nadleśniczy przedstawił nam kilka różnych pozycji zrębowych, gdzie pozostawiono nasienniki, oraz takie, gdzie odnowienie uzyskano wyłącznie z odsiewu bocznego. Efekt okazał się być bardzo dobry. Pokrycie powierzchni siewkami sosny było bardzo duże ? siewki rosły nie tylko w bruzdach wyoranych przez pług, ale również na międzyrzędach. Co jest sukcesem do uzyskania tak dobrego wyniku pokrótce przedstawił nam Nadleśniczy, a mianowicie:

?    przygotowanie gleby pługiem LPZ,
?    mała zdolność zachwaszczania się gleby,
?    stosunkowo korzystne warunki atmosferyczne.

Następnie udaliśmy się zobaczyć odnowienie naturalne sosny, tym razem pod okapem drzewostanu, gdzie również uzyskane zostały dobre wyniki. Z podobną pozycją spotkaliśmy się także później. Przedstawiono nam wówczas drzewostan sosnowy w wieku 80 lat, gdzie na części powierzchni przygotowano glebę w celu uzyskania odnowienia naturalnego. Nadleśnictwo Wyszków gospodaruje głównie drzewostanami sosnowymi o mało zróżnicowanej strukturze różnych klas wieku. Stąd też decyzja o zainicjowaniu odnowienia w wieku przedrębnym.
W godzinach popołudniowych opuściliśmy Nadleśnictwo Wyszków i przejechaliśmy do Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka. Nadleśniczy Piotr Uścian-Szaciłowski przywitał nas na miejscu wraz z leśniczym Leśnictwa Turka, panem Andrzejem Krawczykiem.

Panowie przedstawili nam warunki gospodarowania w Puszczy Białej, ogólną charakterystykę Nadleśnictwa oraz podejście do odnowienia naturalnego.

Pokazano nam również 16-letni młodnik sosnowy uzyskany w procesie odnowienia naturalnego. Wszyscy zgodnie byliśmy zaskoczeni jego jakością, zadrzewieniem i zdrowotnością. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że nie zostały przeprowadzone żadne zabiegi polegające na przerzedzaniu siewów. Ograniczono się jedynie do wykonania pielęgnacji gleby i wykonania czyszczenia wczesnego ukierunkowanego głównie na uporządkowaniu składu gatunkowego i usunięciu przerostów. Omówione zostały również oszczędności powstałe wskutek nieprzeprowadzania kilku zabiegów począwszy od produkcji materiału sadzeniowego, odnawiania jak również zabiegów pielęgnacyjnych. W godzinach wieczornych udaliśmy się na kolację do Wyszkowa.

16.11.2011 r. to kolejny dzień naszego wyjazdu. Jego głównym punktem ze względu na zainteresowania inżynierskie było Centrum Nauki Kopernik i przy okazji krótki rekonesans Stolicy. Okazało się, że gospodarze zorganizowali nam profesjonalnego przewodnika, dzięki któremu usłyszeliśmy wiele ciekawostek na temat miasta. Przedstawił nam Warszawę zarówno od strony historycznej, jak również współczesnej.  Zwiedzaliśmy po drodze m.in. Pragę, Stare Miasto, Zamek Królewski i wiele innych ciekawych miejsc. Wieczorem, wyczerpani zarówno nagromadzeniem wiedzy jak i wrażeń, wróciliśmy na nocleg do Wyszkowa.
Czwarty dzień to już ostatni dzień naszego wyjazdu technicznego. Po śniadaniu i  pożegnaniu się z gospodarzami wyruszyliśmy do Kampinoskiego Parku Narodowego. Powitali nas osobiście jego dyrektor Jerzy Misiak wraz ze swoim zastępcą. W auli obejrzeliśmy multimedialne przedstawienie warunków gospodarowania oraz zabiegów polegających na ochronie środowiska, po czym wyruszyliśmy w teren, aby przyjrzeć się z bliska sposobom prowadzenia ochrony przyrody. W terenie omówione zostały sposoby zagospodarowania turystycznego KPN, oddziaływania zwierzyny na gospodarkę leśną i zabezpieczenia przed szkodami oraz wykorzystaniem dopłat unijnych na zagospodarowanie łąk śródleśnych.
Niestety, czas biegł nieubłaganie, więc po obiedzie pożegnaliśmy się z gospodarzami KPN i wyruszyliśmy w długą drogę do domu.
Podsumowując należy stwierdzić, że niewątpliwie wyjazd okazał się profesjonalnie i ciekawie zorganizowanym przedsięwzięciem. Aż chciałoby się powiedzieć, że wszystko co dobre szybko się kończy. Cóż, liczymy na następne tego typu wyjazdy i dziękujemy wszystkim gospodarzom za wspaniałą organizację i ciekawy plan naszego pobytu w RDLP w Warszawie.
Z pozdrowieniem ? Darz Bór!

Tekst ? Maciej Rewers, Nadleśnictwo Choczewo
Zdjęcia ? Bartek Florek, Nadleśnictwo Lipusz