Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół 2010

W dniu 2 marca 2010 w gdańskim Domu Technika  odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Gdańsku. Tym samym zakończyła się kadencja Zarządu 2006-2010. Sala pełna delegatów oraz przybyli goście wymownie świadczyli o zainteresowaniu, z jakim spotyka się działalność naszego Oddziału.

 

A trzeba przyznać, że był to pracowity i owocny dla nas okres. Dobrze bylo widać to w podsumowaniu, jakie przedstawił Kol. Jan Szramka – ustępujący Przewodniczący ZO. Wymienię tu w skrócie najważniejsze wydarzenia:

– zorganizowaliśmy cztery wyjazdy techniczne, w tym trzy z zagraniczne;

– odbyło się szereg imprez w ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi”;

– prowadzona była działalność wydawnicza;

– na stałe do kalendarza wpisały się spotkania andrzejkowe oraz zawody sportowe – regaty leśników, turniej piłki siatkowej.

Należy podkreślić, iż zrealizowane zostały wnioski wysunięte na poprzednim Zjeździe.

Prowadzący obrady kol. Marek Węgrzyn odczytał list gratulacyjny, od Sekretarza Generalnego SITLiD Kol. Andrzeja Nowakowskiego, w którym w bardzo miłych słowach pisał On o działalności gdańskiego oddziału Stowarzyszenia.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją przed nami: konieczność zaangażowania się w procesy legislacyjne dotyczące lasów i dialog z przemysłem drzewnym oraz znalezienie środków na przyciągnięcie nowych, młodych członków.

 

Miłym akcentem było wręczenie przyznanych Odznak Honorowych SITLiD zasłużonym działaczom Stowarzyszenia.

Zjazd, to czas wyborów nowych władz Oddziału. Ponownie jednogłośnie na Przewodniczącego Zarządu Oddziału wybrano Kol. Jana Szramkę. W skład Zarządu weszli także:

Elżbieta Gostkowska
Tomasz Marciniak
Sławomir Kuliński
Marcin Naderza
Maciej Piankowski
Mariusz Kaliszewski
Roman Tomczak
Piotr Kurek
Krzysztof Wróblewski
Michał Piwosz
Zdzisław Nosewicz
Jerzy Borzyszkowski
Bronisław Szneider
Joanna Hoppe-Kowalska

Przed nowym Zarządem Delegaci Zjazdu postawili szereg zadań zawartych w przyjętych wnioskach:

1. Wydanie albumu fotograficznego przez Oddział okazało się bardzo dobrą inicjatywą, którą należy kontynuować w dotychczasowej formule z wykorzystaniem autorskich zdjęć leśników gdańskich.
2. Podtrzymać działania zmierzające do przyciągnięcia do Stowarzyszenia przedstawicieli zakładów usług leśnych i właścicieli lasów prywatnych zrzeszonych w wspólnotach leśnych.
3. Stowarzyszenie powinno wzmóc działania w zakresie zaangażowania w projekty finansowane ze środków europejskich wykorzystując również współpracę z właściwym wydziałem RDLP.
4. Stowarzyszenie powinno być inspiratorem inicjatyw sprzyjających rozwojowi zawodowemu młodych leśników.
5.Stronę internetową SITLiD należy rozszerzyć o forum, które mogłoby być formą wymiany myśli opartych na podstawach merytorycznych i rzeczowej argumentacji.
6. Zarząd Oddziału skoordynuje działania zmierzające do ekspozycji kancelarii leśnika w gajówce na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Wystawy stałe i czasowe mogą służyć promocji SITLiD i Lasów Państwowych.
7. Zobowiązuje się Zarząd Oddziału do przygotowania planu obchodów 60-lecia istnienia gdańskiego Oddziału SITLiD.
8. Oddział powinien podjąć się organizacji Mistrzostw Europy Leśników w Biegach Na Orientację w roku 2012.
9. Rozwijanie inicjatywy utworzenia klastra leśno-drzewnego w województwie pomorskim. Docelowo klaster powinien przejść z obecnej formy embrionalnej do fazy samodzielnego bytu w ramach SITLiD lub jako oddzielna organizacja.
10. W związku z znacznym ograniczeniem przestrzeni prawnej i fizycznej funkcjonowania Lasów Państwowych potrzebne jest włączenie się Stowarzyszenia w konsolidację środowiska leśników i sympatyków w celu podejmowania możliwych działań przeciwdziałającym niekorzystnym rozwiązaniom.
11. Objęcie patronatu Zarządu Oddziału nad imprezą integracyjną dla leśników gdańskich i ich rodzin pod nazwą ?Bieg na orientację leśników” organizowaną przez Koło Zakładowe przy Nadleśnictwie Strzebielino w 2011r w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy.
12. Delegaci na Krajowy Zjazd zgłoszą inicjatywę stworzenia forum leśno – drzewnego w ramach SITLiD na poziomie ogólnokrajowym, a Zarząd Oddziału podejmie inicjatywę powołania takiego forum na poziomie regionalnym.
13. Delegaci na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia zaproponują na Zjeździe potrzebę podjęcia inicjatywy opracowania aktualnych dokumentów dotyczących strategii i polityki leśnej Państwa.
14. Delegaci na Krajowy Zjazd Stowarzyszenia zgłoszą inicjatywę wyznaczenie wspólnego pola działań dla instytucji współpracujących z LP w zakresie wprowadzenia uregulowań prawnych zmierzających do objęcia raportem oddziaływania na środowisko regionalnych programów strategicznych i wieloletnich planów łowieckich.
15. Zarząd Oddziału opracuje wraz z RDLP w Gdańsku formalne zasady współpracy wraz z katalogiem zadań.

Życzymy więc powodzenia i realizacji wielu ciekawych pomysłów!