Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Gdańsku 2014

W dniu 20 marca 2014r. w Gdańskim Domu Technika NOT odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Kół Oddziału SITLiD w Gdańsku. Otwarcia Zjazdu dokonał Przewodniczący ZO Janusz Mikoś serdecznie witając przybyłych gości i delegatów. Do prowadzenia obrad Zjazdu wybrano Przewodniczącego kol. Arkadiusza Kuklińskiego oraz Sekretarza Zjazdu kol. Agnieszkę Dudko.

Zjazd Delegatów 20.03.2014r.

Na początek głos zabrali zaproszeni goście Pan Jan BogusławskiPrezes Zarządu Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku oraz Pan Jerzy Fijas – Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Szanowni goście życzyli dalszych sukcesów organizacji, owocnych obrad i trafnych wyborów nowych władz oddziału.

Następnie Ustępujący Przewodniczący ZO Janusz Mikoś złożył sprawozdanie z dokonań Stowarzyszenia w minionej kadencji. Najważniejsze wydarzenia to:

– konferencja pt. „Rola i znaczenie korytarzy ekologicznych” zorganizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w 2013r.,

– seminarium dotyczącego chorób odkleszczowych i odzwierzęcych zrealizowane w Domu Technika w 2012r.,

– z cyklu spotkań z wybitnymi postaciami odbył się jublileusz 90-lecia dwóch członków oddziału – dr inż. Tadeusza Chodnika i inż. Edwarda Wójcika oraz dwukrotne spotkanie z podróżnikiem Romualdem Koperskim,

– XX Mistrzostwa Europy Leśników w Biegach na Orientację zorganizowane w 2013r.,

– liczne spotkania i imprezy okolicznościowe (Andrzejki, Bale Leśnika),

– wyjazdy techniczne,

– szereg imprez sportowych (w piłce siatkowej, regat żeglarskich, w strzelectwie myśliwskim, tenisie stołowym) oraz zawody drwali.

Sprawozdania przedstawili także: Kol. Marcin Naderza – Skarbnik Zarządu Oddziału SITLiD w Gdańsku, Kol. Andrzej Przewłocki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  Kol. Grzegorz Pięta – Przewodniczący Zespołu Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Kol. Marian Hauza – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego.

wręczanie złotych odznak honorowych.jpgPodczas Zjazdu dokonano również odznaczeń zasłużonych członków Oddziału. Wręczenia Złotych Odznak Honorowych dokonali Janusz Mikoś i Jan Bogusławski.

Odznaczenia otrzymali:

Teresa Walędziak
Stanisław Pałubicki
Mieczysław Piotrowski
Andrzej Plutowski
Alojzy Brzóska

Wojciech Furgalski

 

Efektem głosowań delegatów Przewodniczącym Zarządu Oddziału został ponownie Kol. Janusz Mikoś. W skład zarządu Oddziału weszli także:

1. Sławomir Kuliński –Z-ca Przewodniczacego
2. Bronisław Szneider – Z-ca Przewodniczacegozarzd.jpg
3. Joanna Hoppe-Kowalska – Sekretarz
4. Marcin Naderza – Skarbnik
5. Maciej Piankowski
6. Maciej Kostka
7. Elżbieta Gostkowska
8. Joanna Witkowska
9. Koryna Korolewicz – Knut
10. Mariusz Kaliszewski
11. Marek Zeman
12. Roman Tomczak
13. Piotr Kurek
14. Tomasz Marciniak
15. Wiesław Lubiewski
16. Zdzisław Nosewicz
17. Roman Wasilewski

Zjazd wybrał następujący skład Komisji:

Komisja Rewizyjna:komisja rewizyjna.jpg
1. Katarzyna Mruk – przewodnicząca
2. Michał Grabowski – z-ca
3. Jarosław Borzyszkowski – członek
4. Piotr Mędrzak – członek
5. Andrzej Przewłocki – członek

Sąd Koleżeński:
1. Edmund Kashyna – przewodniczący
2. Piotr Karbownik – z-ca przewodniczącego
4. Michał Okoniewski – sekretarz
5. Paweł Bukowski – członek
6. Michał Majewski – członek

Zespół Rzecznika Dyscyplinarnego:sd koleeski.jpg
1. Ewa Pacholczyk – Rzecznik Dyscyplinarny
2. Henryka Kita – Zastępca Rzecznika
3. Krzysztof Jakubiszak – Zastępca Rzecznika

Delegatami na Zjazd Krajowy zostali:
1. Janusz Mikoś
2. Sławomir Kuliński
3. Bronisław Szneider

Przewodniczący Zjazdu pogratulował wszystkim wybranym członkom władz Oddziału SITLiD w Gdańsku, a nowo wybrany Przewodniczący ZO SITLiD podziękował za zaufanie i wybór.

Przed nowym Zarządem Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła następujące wnioski:
a) Poprawić atrakcyjność i aktualizację strony internetowej gdańskiego oddziału SITLiD oraz kontynuować prowadzenie kroniki. W związku z tym zobowiązuje się ZO i Koła do przygotowywanie sprawozdań z organizowanych imprez wraz z dokumentacją zdjęciową, które powinny trafiać do osób odpowiedzialnych za prowadzenie strony internetowej i kroniki.
b) Należy uporządkować system rozliczeń i zdyscyplinować koła do bieżącego przekazywania należnych składek członkowskich.
c) Należy rozwijać współpracę z przedstawicielami przemysłu drzewnego i zakładów usług leśnych w ramach funkcjonujących kół SITLiD.

Po zakończeniu części wyborczej Zjazdu referat pn. „Strategia rozwoju zasobów leśnych Polski i możliwości ich wykorzystania” wygłosił wieloletni rektor SGGW w Warszawie, a także doradca Prezydenta RP ds. rozwoju wsi prof. dr hab. Tomasz Borecki.

prof. dr hab. Tomasz Borecki

tekst: na podstawie Protokołu z obrad Zjazdu sporządzonego przez Kol. Agnieszkę Dudko

więcej zdjęć