Zmiana Przewodniczącego Zarządu Oddziału

W dniu 28 maja 2012, w gościnnym Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału SITLiD w Gdańsku. Powodem jego zwołania było złożenie rezygnacji z pełnionej funkcji przez dotychczasowego Przewodniczącego Kolegę Jana Szramkę, w związku z objęciem przez niego stanowiska Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Gospodarki Leśnej.
Jan Szramka został wybrany na Przewodniczącego w 1994 roku. Trzeba przyznać, że przez te 17 lat wiele się zdarzyło w życiu Oddziału. Wyjazdy techniczne krajowe i zagraniczne, bale leśnika, wielka ilość konferencji, cykl „spotkań z ciekawymi ludźmi”, wreszcie odrodzenie się zespołu rzeczoznawców. Nawet ta skromna witryna internetowa powstawała dzięki nieustannej trosce Kolegi przewodniczącego. Jeden z najstarszych aktywnych członków naszego stowarzyszenia – Edward Wójcik, podczas Zjazdu zgłosił wniosek o przyznanie Janowi Szramce tytułu Członka Honorowego SITLiD. Jestem przekonany, że wniosek ten jest w pełni zasłużony.
Kolego Przewodniczący, Panie Dyrektorze – składamy serdeczne życzenia owocnej pracy w stolicy!
Jednak Zjazd odbył się także w celu wyboru nowego kierownictwa. Ustępujący Przewodniczący zgłosił kandydaturę dr inż. Janusza Mikosia, wieloletniego działacza SITLiD i członka Zarządu Oddziału, nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo. Delegaci w tajnym głosowaniu potwierdzili trafność tej propozycji. Nowowybrany Przewodniczący zabrał głos i podziękował za zaufanie, przyjął obowiązki wynikające z powierzonych funkcji, z pełną świadomością wynikających z tego tytułu praw i zadań. W zakresie działalności chce kontynuować sprawy rozpoczęte jak: zespół rzeczoznawców, strzelnica w Bietowie, uzyskanie koncesji i pozwoleń. Zwrócił uwagę na  możliwości związane z monitorowaniem przejść dla zwierzyny na autostradzie A1. Wyraził także potrzebę aktywizacji w stowarzyszeniu przedsiębiorców leśnych. SITLiD Oddział w Gdańsku ma także pełnić rolę integracyjną poprzez organizację szeregu imprez o zróżnicowanej tematyce.
Nowemu przewodniczącemu gratulujemy i życzymy owocnej pracy!
Galeria zdjęć ze Zjazdu