Jest to stary błąd, na tym utrzymanie lasu zasadzać,
żeby żadnego drzewa nie tykać.

Każda rzecz w przyrodzeniu ma swój kres, do którego przyszedłszy, trwa czas niejaki w doskonałym stanie, ten przebywszy, psuć się musi. Drzewo przestarzałe staje się niezdatnym i próżno miejsce zalega: trzeba go więc w czasie doskonałej jego pory wycinać, ale w tym wycinaniu tak poczynać roztropnie, żeby aktualna korzyść dalszej nie przeszkadzała.

Ignacy Krasicki (1735-1801)

sitlid

About Us

Association of Foresters and Wood Technologists, called in abbreviation SITLiD, is an organization which promotes the development of modern forestry, improves the professional qualifications of its members and popularizes in the society knowledge about forestry, wood technology and environment protection. We organize professional trainings, symposiums, lectures, conduct publishing activity.

Read more
tree icon

News

See more news
Ludzie symbolizujący rzeczoznwców

Offer of experts

Zespół Rzeczoznawców działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o/Gdańsk, oferuje świadczenie specjalistycznych usług z zakresu branży leśnej, ochrony środowiska oraz innych dziedzin...

Read more