Dofinansowanie

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW – „Sarna w Europie”

Oddział SITLiD w Gdańsku  otrzymał w roku 2016 dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wg umowy WFOŚ/PD/29/2016 na zadanie pn.: „Monografia sarny”.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 156 276,45 zł

Wysokość pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku: 117 042,85 zł

Wysokość dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 27 000,00 zł

Dofinansowanie zostało przeznaczone na zakup licencji oraz tłumaczenie i wydruk książki pt.: „Sarna w Europie”. W ramach działań edukacyjno – promocyjnych przekazano tysiąc bezpłatnych egzemplarzy książki do bibliotek, uczelni i instytucji naukowych, a także do samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, nadleśnictw i zarządów okręgowych polskiego związku łowieckiego.

Osiągnięto planowany efekt ekologiczny poprzez podniesienie świadomości osób i instytucji mających wpływ na populację sarny o roli tego gatunku roślinożerców w ekosystemach rolnych i leśnych, a także o strategii zachowań sarny w środowiskach poddanych silnej antropopresji.

wiecej informacji o publikacji

Pozycja dostępna jest do sprzedaży w gdańskim oddziale SITLiD – cena: 50 zł. Zamówienia prosimy składać na adres e-mail:  sitlid@gdansk.lasy.gov.pl