O nas

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, w skrócie SITLiD, jest organizacją promującą rozwój nowoczesnego leśnictwa, zajmującą się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzacją wśród społeczeństwa wiedzy o leśnictwie, wykorzystaniu drewna oraz ochronie środowiska. Organizujemy szkolenia zawodowe, sympozja, wykłady, zajmujemy się także działalnością wydawniczą.

Oddział SITLiD w Gdańsku liczy prawie pięciuset członków, którzy rekrutują się spośród pracowników Lasów Państwowych, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej  oraz przemysłu drzewnego.

Skład Zarządu Kadencji 2022-2026:

Marcin Naderza

Marcin Naderza

Przewodniczący

Janusz Mikoś

Janusz Mikoś

Wiceprzewodniczący

Sławomir Kuliński

Sławomir Kuliński

Wiceprzewodniczący

Jacek Szulc

Jacek Szulc

Wiceprzewodniczący

Joanna Hoppe - Kowalska

Joanna Hoppe - Kowalska

Sekretarz

Jarosław Pawlikowski

Jarosław Pawlikowski

Skarbnik

Członkowie:

 • Arkadiusz Kukliński
 • Joanna Witkowska
 • Michał Grabowski
 • Marek Kowalewski
 • Michał Wudarczyk
 • Sebastian Klisz
 • Andrzej Przewłocki
 • Marek Zeman
 • Wojciech Ciszek
 • Jowita Pochylska
 • Radosława Krysiak
 • Michał Majewski
 • Bronisław Szneider
 • Maciej Robert

Komisja Rewizyjna:

 • Katarzyna Mruk – Przewodnicząca
 • Mariusz Krysiak – Z-ca Przewodniczącej
 • Kordian Kromer – Z-ca Przewodniczącej

Rzecznik Dyscyplinarny:

 • Jan Szramka – Rzecznik Dyscyplinarny
 • Krzysztof Rynkowski – Z-ca Rzecznika
 • Zdzisław Nosewicz – Z-ca Rzecznika

Sąd Koleżeński:

 • Mariusz Tokarczyk – Przewodniczący
 • Katarzyna Mroczkiewicz – Z-ca Przewodniczącego
 • Maciej Rewers – Sekretarz