Oferta rzeczoznawców

Zespół Rzeczoznawców działający przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa o/Gdańsk, oferuje świadczenie specjalistycznych usług z zakresu branży leśnej, ochrony środowiska oraz innych dziedzin.

Zakres usług to m.in.

  1. plany urządzania lasu oraz uproszczone plany urządzania lasu;
  2. inwentaryzacja i plany zagospodarowania parków;
  3. projektowanie zieleni i zadrzewień;
  4. projekty prac „zielonych” przy drogach, autostradach i gazociągach;
  5. plany ochrony parków i rezerwatów ;
  6. opinie dotyczące wpływu różnego rodzaju inwestycji na środowisko przyrodnicze;
  7. ekspertyzy dotyczące stanu drzewostanu i pojedynczych drzew.

Nasi rzeczoznawcy to wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów.

W celu umówienia spotkania z rzeczoznawcą z potrzebnej dziedziny należy przesłać informację na następujący adres mailowy:

sitlid@gdansk.lasy.gov.pl