Powitanie uczestników spotkania przez Dyrektora RDLP w Gdańsku, Przewodniczącego ZO oraz Nadleśniczego N-ctwa Lubichowo

powitanie.JPG