Regaty Żeglarskie Leśników – Kościerzyna 2016

leśniczówka Szeroki Bór.jpg

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego na teren RDLP w Białymstoku

W dniach 26.09 – 30.09 odbył się wyjazd techniczny Gdańskiego Oddziału SITLiD  obejmujący tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. W ostatnim czasie Puszcza Białowieska stała się elementem zainteresowania wszystkich Polaków, leśnicy z Gdańska ruszyli by na własne oczy zobaczyć ogrom szkód i poznać problemy puszczańskich nadleśnictw. Program wyjazdu obejmował trzy puszcze: Piską, Knyszyńską oraz Białowieską. Po zabraniu wszystkich uczestników wycieczki ruszyliśmy autokarem w stronę mazur. Po drodze odwiedziliśmy ekologiczną farmę owczą „Frontiera”, gdzie mieliśmy okazję spróbowania dojrzewających serów. Wieczorem już na terenie Nadleśnictwa Pisz, przy kolacji przywitał nas gospodarz terenu Pan Nadleśniczy Robert Trąbka, który przedstawił nam plan jutrzejszego dnia.

27.09 – Puszcza Piska; Nadleśnictwo Pisz, Nadleśnictwo Maskulińskie

Pierwszym punktem wycieczki była zabytkowa leśniczówka Szeroki Bór. Według niektórych źródeł była to kwatera Göringa, przed wojną ośrodek wypoczynkowy. Niegdyś siedziba Nadleśnictwa Szeroki Bór, teraz Leśnictwa Jaśkowo. Imponujący obiekt został w 2015 roku zmodernizowany. Nadleśnictwo Pisz przywróciło mu przedwojenny blask. Obecnie część leśniczówki dzierżawiona jest na cele turystyczne.

leśniczówka Szeroki Bór.jpg

Pod leśniczówką Szeroki Bór, od prawej: leśniczy leśnictwa Jaśkowo Hubert Małż, sekretarz Tadeusz Wiktorko, Nadleśniczy Robert Trąbka 

Continue reading →

uczestnicy zawodów.jpg

Zawody w strzelectwie myśliwskim

W dniu 25 czerwca br. na strzelnicy myśliwskiej w Bietowie odbyły się zawody w strzelectwie myśliwskim leśników RDLP w Gdańsku „O Puchar Dyrektora RDLP w Gdańsku”. Po uroczystym otwarciu tegorocznych zawodów przez Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego zawodnicy przystąpili do konkurencji. Zawody obejmowały wielobój myśliwski tj. 6 konkurencji.

uczestnicy zawodów.jpg

Continue reading →

prelegent dr hab J. Kocel - IBL w Warszawie

Seminarium szkoleniowe pt.: „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach”

W dniu 25.05.2016r. w siedzibie Nadleśnictwa Wejherowo odbyło sie seminarium szkoleniowe pt.: „Gospodarka łowiecka a problem szkód w lasach”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku i Komisją PTL. Przedmiotowe seminarium miało na celu zapoznanie uczestników spotkania z nowymi poglądami i praktykami z dziedziny gospodarowania i zarządzania populacjami zwierząt, wpływu gospodarki leśnej i łowieckiej na poziom szkód w lasach, charakterystyki szkód powodowanych przez zwierzynę w lasach i metod ich minimalizowania oraz kształtowania się poziomu kosztów ochrony lasu przed zwierzyną.

Continue reading →

otwarcie seminarium - Dyrektor RDLP w Gdansku - A.Kwiatkowski.jpg

Seminarium szkoleniowe pt.: „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny”

W dniu 5 lutego 2016r. odbyło się seminarium szkoleniowe pt.: „Nowe metody szacowania liczebności zwierzyny”. Organizatorem seminarium była RDLP w Gdańsku we współpracy z Zarządem Oddziału SITLiD w Gdańsku i Komisją Łowiecką PTL. Przedmiotowe seminarium miało na celu zapoznanie uczestników z wykonywanymi w Lasach Państwowych nowymi metodami inwentaryzowania zwierzyny w łowieckich rejonach hodowlanych, realizowanymi na potrzeby opracowania nowych wieloletnich łowieckich planów hodowlanych. Continue reading →
p1130638.jpg

Noworoczne spotkanie

W dniu 26.01.2016r. na terenie Nadleśnictwa Kartuzy odbyło się noworoczne spotkanie Zarządu Oddziału SITLiD w Gdańsku z gościnnym udziałem Dyrektora RDLP w Gdańsku Adama Kwiatkowskiego oraz zaproszonych gości. Przewodniczący Janusz Mikoś po uroczystym powitaniu uczestników spotkania, przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2015.

Continue reading →

pieczony dzik.jpg

Andrzejki 2015

Z inicjatywy Zarządu SITLiD Oddział w Gdańsku w dniu 27 listopada 2015r. na terenie Leśnego Ogrodu Botanicznego Marszewo (Nadleśnictwo Gdańsk) odbyło się tradycyjne spotkanie Andrzejkowe. W uroczystości udział wzięli członkowie i sympatycy Kół Zakładowych z terenu RDLP w Gdańsku. Po degustacji pieczonego dzika, przyszedł czas na konkursy, wróżby oraz zabawę taneczną. O tym co nas czeka w przyszłości można było się dowiedzieć u wróżki.

Continue reading →

XVI Mistrzostwa Polski Pracowników LP w Tenisie Stołowym

Tegoroczne Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym odbyły sie w dniach 12-14 listopada 2015r. na terenie RDLP w Gdańsku. Gospodarzem mistrzostw było Nadleśnictwo Lębork. Współorganizatorem i fundatorem nagród był gdański SITLiD. W tym roku w zawodach wzięło udział 84 zawodników. Ponadto Panie reprezentowały aż 8 dyrekcji regionalnych. Wyniki rozgrywek przedstawiają sie nastepująco:

Continue reading →

uczestnicy.jpg

Sprawozdanie z wyjazdu technicznego RDLP Olsztyn w dniach 19-23.10.2015r.

DZIEŃ PIERWSZY – 20.10.2015 rok – WTOREK

Nadleśnictwo Miłomłyn – Pan Paweł Błaszczak – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Miłomłyn – zabrał uczestników wyjazdu do Leśnictwa Bagieńsko. Na miejscu opowiedział o specyfice Nadleśnictwa. Następnie temat, dotyczący odnowienia naturalnego sosny Taborskiej przedstawił nam miejscowy Leśniczy, Pan Lech Chmielewski. Wszystkie uprawy w Leśnictwie Bagieńsko są  grodzone a długość siatki ogrodzeniowej tylko w jednym Leśnictwie to 15 km. Nadleśnictwo wypracowało sobie trzy sposoby, dzięki którym możliwe jest odnowienie naturalne sosny w drzewostanach zagospodarowanych rębnią IA:
1. Z pozostawieniem dwóch pasów mocno przerzedzonego drzewostanu o szerokości około 20 metrów każdy i przygotowanie gleby pługiem LPZ – również na pasach pod nasiennikami.
2. Z pozostawieniem nasienników rozmieszczonych równomiernie na całej powierzchni objętej zabiegiem (40szt/ha) i przygotowanie gleby pługiem LPZ.
3. Bez pozostawienia nasienników i przygotowania gleby.
Po zadawalającym obsiewie usuwa się nasienniki i pielęgnuje uprawy.
Analogiczne działania stosowane są w drzewostanach objętych rębnią III lub IV po wprowadzeniu dęba na gniazdach gdy osiągnie on odpowiednią wysokość. Na pozostałej powierzchni stosują cięcia obsiewne, odnawiają naturalnie sosnę według sposobów omówionych powyżej.

Continue reading →

tabakiera 2015.jpg

XVI Zawody o Tabakierę Starosty Starogardzkiego

Po raz XVI-ty na Strzelnicy „Borowiacka” w Bietowie na wspólnej imprezie spotkali się Bracia Kurkowie i Brać Myśliwska. 26 września 2015 r. niezawodnie stawili się przedstawiciele obu grup. Zgodnie ze zwyczajem odbyła się m.in. konkurencja w strzelaniu do wspólnej tarczy ozdobnej. Po raz kolejny byliśmy świadkami dobrej i koleżeńskiej rywalizacji i sportowego zacięcia, nad czym czuwał Sędzia Główny Adam Socha.

W klasie mistrzowskiej najlepszy okazał się Pan Piotr Pietraszak z wynikiem 275 punktów. II miejsce zajął Jacek Lipiński (270 pkt), a III Pan Wojciech Muszyński (265 pkt).

Jak przedstawia zdjęcie w klasie powszechnej na podium stanęli: I miejsce Marek Szul (250 pkt.), II miejsce Zbigniew Suchta (240 pkt.), III miejsce Adam Stencel (235 pkt.).

Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji zawodów. Szczególne podziękowania kierujemy do Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubichowo Bronisława Szneider oraz Joanny Kaszubowskiej i Piotra Adrycha z Koła Zakładowego SITLiD przy Nadleśnictwie Lubichowo.

Mamy nadzieję, że za rok znów się spotkamy, aby kontynuować strzeleckie tradycje.

Tekst: Kol. Barbara Urban-Gnap

Zdjęcia: Kol. Małgorzata Malarowska

Nadleśnictwo Lubichowo

zdjęcia